fbpx

Nasza oferta

Urządzenia fiskalne POSNET

Wszystkie urządzenia poniżej można zintegrować z programem fakturująco – magazynowym.
Jeżeli masz jakieś pytania, kliknij poniżej.

Poprzedni
Następny

Parametry

Urządzenia fiskalne POSNET

POSNET ERGO OnLine

posnet-ergo-online-kasa-fiskalna-mobilna
Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB oraz WIFI lub GPRS – opcjonalnie (po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 4000, 6000/8000 (opcja)
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.)

Posnet ERGO OnLine standard

wersja podstawowa

Cena netto: 1249,00 PLN

Posnet ERGO OnLine z modułem Wifi

wersja z modułem WiFi

Cena netto: 1549,00 PLN

Posnet ERGO OnLine z modemem GPRS

wersja z modemem GPRS i kartą SIM

Cena netto: 1659,00 PLN

POSNET MOBILE OnLine

Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: WIFI lub GPRS – opcjonalnie (z wewnętrzną lub zewnętrzną anteną)
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 4000
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 85,4 x 48,5 x 162 mm (szer. x wys. x dł.)

Posnet MOBILE OnLine WiFi/Bluetooth

wersja podstawowa

Cena netto: 1499,00 PLN

Posnet MOBILE OnLine z modułem GPRS

wersja z anteną wewnętrzną

Cena netto: 1899,00 PLN

Posnet MOBILE OnLine z modemem GPRS

wersja z anteną zewnętrzną

Cena netto: 1899,00 PLN

POSNET BINGO OnLine

Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB lub GPRS
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 8000
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 287 x 105 x 220 mm (szer. x wys. x dł.)

Posnet BINGO OnLine
standard

wersja podstawowa

Cena netto: 1399,00 PLN

Posnet MOBILE OnLine z modułem GPRS

wersja z modemem GPRS

Cena netto: 1699,00 PLN

POSNET REVO OnLine

Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB lub WiFi
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 10000 lub 15000(opcja)
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 159 x 133 x 225 mm (szer. x wys. x dł.)

Posnet REVO OnLine standard

wersja podstawowa

Cena netto: 1699,00 PLN

Posnet REVO OnLine z modułem WiFi

wersja z modemem GPRS

Cena netto: 1799,00 PLN

POSNET NEO OnLine

kasa-fiskalna-neo-online
Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB, ETHERNET lub WiFi
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 30000 lub 60000(opcja)
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 300 x 360 x 160 mm (szer. x dł x wys.)

Posnet NEO OnLine standard

wersja podstawowa

Cena netto: 1999,00 PLN

Posnet NEO OnLine z modułem WiFi

wersja z modemem GPRS

Cena netto: 2299,00 PLN

DRUKARKA POSNET TEMO OnLine

Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB lub WiFi
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 100000
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 86 x 46 x 128 mm (szer. x wys. x dł.)

Posnet TEMO OnLine standard

wersja podstawowa

Cena netto: 2299,00 PLN

Posnet TEMO OnLine z modułem WiFi

wersja z modemem GPRS

Cena netto: 2499,00 PLN

DRUKARKA POSNET TRIO OnLine

posnet-trio-online
Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB lub WiFi
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 250000
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 123 x 108 x 169 (szer. x wys. x dł.)

Posnet TRIO OnLine standard

wersja podstawowa

Cena netto: 2399,00 PLN

Posnet TRIO OnLine z modułem WiFi

wersja z modemem GPRS

Cena netto: 2599,00 PLN

DRUKARKA POSNET XL2 OnLine

Dane techniczne
Wersja urządzenia: ONLINE
Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC – 4GB
Komunikacja z CRK: USB, ETHERNET lub WiFi
Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)
Bazy danych
Stawki VAT: 7 (A…G)
Liczba PLU: 250000
Nazwa towarów: 40 znaków
Wymiary: 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym

Posnet XL2 OnLine standard

wersja podstawowa

Cena netto: 2799,00 PLN

Posnet XL2 OnLine z modułem WiFi

wersja z modemem GPRS

Cena netto: 2949,00 PLN

Ważne daty

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.

 • Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.
 • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.
 • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.

KOSZT ZAKUPU ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ODLICZENIA

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Warunki otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.
Przewiń do góry