Polityka prywatności

Polityka cookies

Pliki cookies na stronie qster.com.pl

Pliki cookie, potocznie zwane ciasteczkami, są tworzone przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane w przeglądarce internetowej.

Czy cookies są bezpieczne? Zdecydowanie tak, gdyż jest to zwykły plik tekstowy, taki jaki można przygotować przy pomocy Notatnika. Czy taki plik może zawierać wirusy, konie trojańskie lub oprogramowanie szpiegujące? Zdecydowanie nie.

Do czego służą pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m. in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Na potrzeby dopasowania oferty oraz optymalizacji dostępu do usług dostępnych na naszych stronach internetowych, Qster Computers Andrzej Kuster może wykorzystywać dane dotyczące ruchu na stronie użytkowników w powiązaniu z numerem identyfikacyjnym Abonentów, którzy zalogowali się do konta w serwisie abonenckim.

 • przeglądarka “wie”, kto logował się do konta pocztowego i podpowiada nazwę użytkownika podczas kolejnej wizyty,
 • serwis bankowy pozwala na przechodzenie do jego kolejnych stron bez konieczności ciągłego logowania się,
 • aplikacje internetowe “pamiętają” wybory dokonane przez użytkownika i wyświetlają odpowiednie opcje lub ulubione schematy kolorystyczne (skórki),
 • twórcy stron mogą sprawdzać, jaką popularnością cieszy się ich serwis, ile osób go odwiedza, które strony przyciągają największą uwagę, a które sprawiają użytkownikom najwięcej kłopotów (w specjalistycznym żargonie nazywamy to monitorowaniem ruchu na stronie lub śledzeniem tzw. trafficu),
 • serwisy o różnych adresach internetowych, ale należące do tej samej firmy rozpoznają użytkowników, którzy byli w jednym serwisie i przeszli do innego, dzięki czemu mogą dopasować wyświetlane treści lub swoje zachowanie do wyborów dokonanych przez użytkownika w serwisie, z którego przychodzi.
   

Gorąco zachęcamy do używania plików cookie podczas korzystania ze stron internetowych Qster Computers Andrzej Kuster. Dzięki nim Ty, drogi Użytkowniku, masz dostęp do wszystkich nowoczesnych rozwiązań, których używamy. Nie ukrywamy też, że obecność plików cookie przynosi korzyść również nam. To dzięki nim wiemy m.in. to, czy strona działa poprawnie i użytkownicy nie mają problemów z jej wyświetlaniem. Pliki cookie zbierane przez naszą stroną udostępniamy wybranym partnerom Qster Computers Andrzej Kuster np. firmom badawczym, sieciom reklamowym, którzy mogą udostępniać je podmiotom trzecim. Dzięki temu komunikaty, które otrzymujesz surfując w sieci są lepiej dopasowane do Twoich preferencji.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że szanujemy Twoje prawo do dokonywania świadomych wyborów i dajemy Ci możliwość zdecydowania o tym, czy chcesz korzystać z plików cookie. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie sprawi, że nie tylko serwis Qster Computers Andrzej Kuster, ale każda inna strona internetowa zostanie pozbawiona możliwości ich przekazywania.

Wszystko o ciasteczkach

Polityka prywatności

Qster Computers przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Qster Computers Andrze j Kuster.

Polityka właściwa jest dla wszystkich obecnych i byłych Abonentów Qster Computers Andrzej Kuster oraz jej spółek zależnych, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami Qster Computers Andrzej Kuster. Odpowiednio Polityka dotyczy także osób zainteresowanych usługami Qster Computers Andrzej Kuster.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nie usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w sekcji Słowniczek.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług.

Twoje dane osobowe i sposoby ich wykorzystywania

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystywania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Qster Computers Andrzej Kuster.

Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez Qster Computers Andrzej Kuster obejmuje następujące działania po stronie Qster Computers Andrzej Kuster: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie Publicznie dostępnego spisu abonentów, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktów Qster Computers Andrzej Kuster.

 

1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;

 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;

 • Dane telewizyjne;

 • Dane telefoniczne;

 • Dane internetowe;

 • Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży;

 • Dane pochodzące z naszych aplikacji;

 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych;

 • Dane dot. usługi Poczty Elektronicznej;

 • Dane głosowe – w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji sterowania głosowego.

2. Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do oglądanych programów, treści rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail. Możemy przetwarzać dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi.

Na potrzeby funkcji „Polecane” przetwarzamy informacje dotyczące oglądanych przez Ciebie programów telewizyjnych, usług medialnych na żądanie (VOD), nagrywanych audycji oraz programów odtwarzanych w ramach usługi Przewijarka.

 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • W celu ustalenia należności za usługi telefoniczne lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje Dane telefoniczne przez 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło połączenie, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;

 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych Qster Computers Andrzej Kuster przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;

 • Okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy przekazywać Twoje dane podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym podmiotom, których siedziby mieszczą się w państwach, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej zapewnianie odpowiedniego stopnia ochrony. Zawsze wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Od podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym przekazujemy Twoje dane, wymagamy
zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym, przy zawieraniu z nimi umów o powierzenie przetwarzania osobowych, korzystamy ze standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (Art. 46 ust. 2 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Przekazujemy Twoje dane następującym kategoriom podmiotów: 

 • Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Qster Computers Andrzej Kuster zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej; Dane telefoniczne, Dane internetowe oraz Dane telewizyjne przetwarzane w celu realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi; 

 • wyrażona zgoda: Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Qster Computers Andrzej Kuster: np. Twoje Dane telewizyjne, Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;

 • prawnie uzasadnione interesy Qster Computers Andrzej Kuster: np. Informacje o Twoim koncie abonenckim oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego Qster Computers Andrzej Kuster, naliczania opłat lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej,  w przypadku konieczności prowadzenia przez Qster Computers Andrzej Kuster windykacji, Twój numer telefonu będzie przez nas przetwarzany także po wygaśnięciu umowy.

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

 

1. W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy Informacje o Twoim koncie abonenckim pod kątem usług, z których korzystasz oraz wszelkie otrzymane od Ciebie opinie zwrotne, w tym także opinie wyrażone za pośrednictwem ankiet. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników.

Jeśli logowałeś się do panelu klienta Qster Computers Andrzej Kuster, możemy przetwarzać dane o Twoich aktywnościach na naszych stronach www powiązanych z Informacjami o Twoim koncie abonenckim. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.

 

2. Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe;

 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;

 • Dane telewizyjne;

 • Dane telefoniczne;

 • Dane internetowe;

 • Dane zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych;

 • Dane zebrane w naszych salonach sprzedaży.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w sekcji Masz kontrolę nad swoimi danymi. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, Qster Computers Andrzej Kuster nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odmiennych dyspozycji, usuwamy Twój profil klienta po wygaśnięciu umowy abonenckiej.

 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?
Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Qster Computers Andrzej Kuster.

 

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych abonentach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb abonentów, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 

1. Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
Dane o Twoim koncie abonenckim, Dane telewizyjne, Dane internetowe, Dane telefoniczne, Dane pochodzące z naszych stron internetowych.

 

2. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy abonenckiej.

 

3. Do jakich danych mamy dostęp?
Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług.

 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?
Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Qster Computers Andrzej Kuster.
 

 

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Qster Computers Andrzej Kuster zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

 

1. Jakie dane musimy przechowywać?
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane internetowe niezbędne do:

ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:

 • inicjującego połączenie,

 • do którego kierowane jest połączenie;

określenia:

 • daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,

 • rodzaju połączenia,

 • lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

2. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Qster Computers Andrzej Kuster.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących;   

 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Qster Computers Andrzej Kuster rachunków w formie elektronicznej;

 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;

Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w naszym biurze, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, dzwoniąc na nasz nr tel kontaktowego lub za pośrednictwem Panelu klienta Qster Computers Andrzej Kuster;

 

2. prawo do wniesienia:              

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;

 • sprzeciwu wobec profilowania, tj. tworzenia Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich Danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);

 • uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Qster Computers Andrzej Kuster, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii Danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

 

4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje Dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

 

5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Qster Computers Andrzej Kuster nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

 

6. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

 

7. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;

 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym salonie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

 

Qster Computers Andrzej Kuster w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Qster Computers Andrzej Kuster może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Przydatne dane kontaktowe

Administrator danych osobowych. 
administratorem Twoich danych osobowych jest Qster Computers Andrzej Kuster z siedzibą w Grabowie (99-150), przy ul. 1 Maja 19, wpisana do CEIDG, NIP 828-100-77-70,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@qster.com.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: rodo@qster.com.pl

poczta tradycyjna: Qster Computers Andrzej Kuster ul. 1 Maja 19, 99-150 Grabów, numer telefonu: 884 976 455 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

 

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Słowniczek

Administrator danych osobowych. 
administratorem Twoich danych osobowych jest Qster Computers Andrzej Kuster z siedzibą w Grabowie (99-150), przy ul. 1 Maja 19, wpisana do CEIDG, NIP 828-100-77-70,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@qster.com.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: rodo@qster.com.pl

poczta tradycyjna: Qster Computers Andrzej Kuster ul. 1 Maja 19, 99-150 Grabów, numer telefonu: 884 976 455 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

 

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Aktualizacje naszej polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Ze zmianami obowiązującymi od dnia 7 lipca 2020 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Kuster

rodo@qster.com.pl

Qster Computers Andrzej Kuster

ul. 1 Maja 19

99-150 Grabów

 

Inspektor udziela odpowiedzi na skierowane do niego uwagi, wnioski oraz pytania (w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczące celów, podstaw prawnych i okresów przetwarzania danych osobowych).